Udredning af børn og unge

Jeg tilbyder udredning af børn og unge med psykologiske problemer. En udredning vil sædvanligvis omfatte samtaler med barnet/den unge og dets forældre, samt undersøgelse af barnets personlighedsmæssige, kognitive og sociale måde at fungere på ved brug af anerkendte metoder som WISC-IV, Rorschach, CAT og TAT

Den psykologiske undersøgelse vil efterfølgende kunne bruges som udgangspunkt for afklarende samtaler med barnet/den unge og dets forældre, samt rådgivning om hvordan det kan være hensigtsmæssigt at håndtere barnet og/eller familiens udfordringer.

Hvis den psykologiske undersøgelse afdækker alvorligere psykiske problemer som kræver videre udredning og behandling i børnepsykiatrisk regi, er jeg selvfølgelig behjælpelig med at formidle resultaterne af undersøgelsen til egen læge, som oftest vil være den som henviser videre til det børne- og ungdomspsykiatrien.

Jeg har desværre ikke mulighed for at tilbyde psykoterapi til mindre børn i min praksis. Såfremt barnet har behov for et psykoterapeutisk tilbud, kan jeg formidle kontakt til andre psykologer med kompetence i at behandle børn og unge.