Forældre, par og familier

FORÆLDREVEJLEDNING
Jeg tilbyder vejledning af forældre og plejeforældre til børn og unge med forskellige former for psykologiske udfordringer samt forældre som har udfordringer i samspillet med deres børn og unge. Vejledningen kan foregå i min klinik eller hjemme hos familien. Jeg har vejledet forældre, plejeforældre samt offentlige myndigheder siden 2005.

PAR- OG FAMILIETERAPI
Jeg tilbyder samtaler med par og familier som ønsker at få en mere tilfredsstillende måde at forholde sig til hinanden på.